bob最新官网下载

国家外语非通用语种本科人才培养基地

亚非语言文学二级学科博士点

外国语言文学博士后流动站

东语学院教师名录正副教授一览

名单排列不分先后

 

教授:

黄以亭教授

刘志强教授     

谈笑教授

吴圣杨教授

             

     

        

           

副教授:

陈继华副教授     

李婉珺副教授 

廖宇夫副教授  

林丽副教授        

罗奕原副教授

蒙霖副教授

朱刚琴副教授

 


中国广州市白云区白云大道北2号 第七教学楼 510420

电话: (020) 36207110 | 传真: (020) 36207110 | 报警电话:36206999

Copyright 2019 广东外语外贸大学bob最新官网下载

bob最新官网下载【科技】有限公司